Bild 4184 Vi ser här hur man rensar av murbruksrester från tillvaratagna tegelstenar
som på så satt går att använda igen