Bild 4182 Från rivningen av Lilla Edets gamla pappersbruk. Längst till vänster sitter Gösta Jobannesson. Gamla Hotellet längst upp i vänster hörn. 1918