Bild 4174 Den provisoriska gångbron över älven till Ström via Lilla Edets pappersbruks
rivningsområde. Inlands pappersbruk skymtar pa andra sidan älven och av
flaggoma att döma är tidpunkten invigning av den nya Ströms sluss alltså år 1916.