Bild 4073 Inlands fabrik till vänster och Lilla Edets pappersbruk till höger om fallet.
Bilden tagen i början av förra sekelskiftet från stranden nedanför Inlands fabrik.