Bild 4169 Bilden är tagen ett par veckor senare längre upp i vedgården. Man arbetar med något uti vattnet vid en pråm.