Bild 4178 Åter ett kort från den halvrivna fabriken.