Bild 4173 Rivning av Lilla Edets Pappersbruk 1918. På andra sidan fallet Inlands fabriker och i bakgrunden Ströms slott.