Bild 4176 Denna Iilla byggnad var fabrikskontoret vid Haegers Pappersbruk, vi ser den
halvrivna fabriken till höger.