Bild 4172 Foto från Tekniska Samfundets besök i Lilla Edet den 6 juni 1894.