Bild 4153 Här gär det lättare, man kör har schaktmassor ner till denna pråm för att sedan sänka dessa i älven någon stans.