Bild 4140 Utbyggnadsarbete vid fabriken pågår norrut till vänster Inlands fabrik.