Bild 4138 Har planerar man ut grus på den nyanlaggda fabriksgården, rälsspåren är också utlaggda