Bild 4161 En pråm ligger förtöjd framför fabrikens vattenintag.