Bild 4162 En pråm med ved ligger vid kaj för att bli lossad.