Bild 4163 Vad lossar man här? Är det tegelsten, det ser ut som man plockar med händerna. Vi ser också på detta kort den långa kajen vid Skarhallen.