Bild 4152 Vi ser har vilket tungt jobb det var att på detta sätt lossa sand från pråm,
först lasta kärrorna som står högt upp på en landgång och sedan med en dragare till hjälp köra kärran upp till gjutningen vid fabriken.