Bild 4158 Massavedsupplaget nedanför Ljungkullen, som vi ser i bakgrunden.