Bild 4154 En pråm med stenkol lossas ifrån norr, vi ser vilka rågade kärror man lastar.