Bild 4146 En bild över en del av Västra Roten på Lilla Edet. I mitten av bilden ser vi huset där bland andra Bryngel bodde en gång. Längst ner i hörnet se vi del av
Hichenhusen, samt gamla spånugnen där spån och avfall eldades från sågverken.
År 1915.