Bild 4132 Här ser vi att man utvidgar vedgården genom att schakta undan lermassor från den höga lerbanken och kör detta till älvkanten med tippvagnar