Bild 4135 Detta kort är taget från norra delen av vedgården ner mot fabriken. Det stora huset till vänster är "Kronan"