Bild 4149 Till höger står Johan Alfredsson Byn. (Johan i byn var min morfar /Bengt-Arne)