Bild 4139 Man flyttar har rälsen närmare ut mot älven på de utfyllda och planerade
fyllnadsmassorna.