Bild 4131 Här inne på fabriksgården står ett antal arbetare och skalar massakubb.
Vi ser i förgrunden vad många trallspår som var utlagda i olika riktningar.