Bild 4096 Har lossar man massaved vid Skarhallen från någon båt som kommit och
lagt till vid vedgården. Man använder båtens vinsch för att ta massakubbarna på den vagn som står på bryggan, sedan går den på spår in till vedtravarna.