Bild 4137 En av Haegers pråmar ligger förtöjd vid kajen norr om fabriken och lossar förmodligen Grus. Till vänster ser vi pappersbruket och till höger har vi Inlands fabrik.