Bild 4133 Detta kort är taget närmare fabriken, strax norr om Stora Hotellet, där har man kommit långt med utfyllnaden vid kajen. På detta satt får man en djupare hamn. I bakgrunden skymtar Ljungkullen