Bild 4144 En av Haegers båtar ligger vid Skarhallen för att lossa massaved. Lägg märke till pålarna med överliggare närmast rälsen, det var till för att när det blev fullt med kubb i vedgården fick man på så vis tunnlar genom vedrankorna och kunde då hämta från upplag som låg längre bort, om så behövdes. Båten heter S/S "Poseidon"