Bild 4141 Här ser vi den höga last och lossningsbryggan vid kajen, har lossade man
massaved och massabalar, för att sedan köra det vidare in mot land på vagnarna som gick på de utlagda rälsskenorna. Det som ligger närmast är slipstenar man hade vid tillverkning av massa.