Bild 4147 Ett arbetslag av kubb-bärare blir fotograferade i vedgården. Huset närmast till vänster är Stora Hotellet, men den höga skorstenen som sticker upp ovanpå tillhör fabrikens ångcentral som ligger bakom.