Bild 4134 Här har man har format för gjutning, detta för att förstärka lastkajen ovanför fabriken vid Skarhallen. På denna gjutning lade man sedan rälsspåren mellan vedgården och fabriken.