Bild 4095 Bilden ar tagen från lastbryggan vid Hichengården. En pråm ligger färdig
att lasta gods av något slag, kan vara stenar som mal pappersmassa. Till vänster ligger en båt, Elffröken till höger syns ett Hichenhus och intill dess gavel går Ångbåtsvägen och vi ser ocksa en skymt av Stora Hotellet med sitt "torn"