Bild 4076 Fabriken fotograferad från Spånkajen. Närmast en tom pråm, till höger Inlands fabriker och Ströms Slott