Bild 4081 Här har kameran varit vänd mot Högstorpsbackarna med västra roten i förgrunden.