Bild 4072 Bilden är tagen den 20 nov. 1915. Ljungkullen syns till vänster samt Skarhallen med de stora upplagen av massaved. I mitten av bilden syns Stora Hotellet med sin tornbyggnad.