Bild 4070 Detta är bogserbåten Zeus som nästan var en kopia av Bore, skillnaden var
bara att den var modernare, senare anskaffad och hade större maskinstyrka.
Av de många personema ombord och på kajen och de många smatlaggorna
ombord, torde dom varit ute på en lusttur någonstans, kanske till Göteborg