Bild 4084 I älven utanfor Ro-Johans hus synes en roddbåt och en segelbåt. Troligen är det Ro-Johan i roddbåten, styrman i segelbåten är antagligen att döma av klädseln Johanson Gustav. Till vänster syns akterspegeln av någon ångbåt liggande vid kajen på Skarhallen. Det är säkerligen Johans hustru med några barn som står vid stugan.