Bild 4067 Detta är en bild från Spånkajen med fabriken i bakgrunden. Barnen på bilden är säkerligen Hichegårdens barn, för Hichegården ligger strax utanför bilden till höger.