Bild 4089 Några arbetare fotograferade på fabriksområdet framför en hästvagn.