Bild 4094 Nu är vi i södra ändan på pappersbrukets vedgård, huset till höger ar Stora Hotellet. Ett arbetslag skall har lägga en ny räls för vedvagnarna och då förstärker man underlaget om marken är för mjuk med fyrskurna stockar där rälsen skall ligga. Tre herrar i hattar är tydligen intresserad av arbetet.