Bild 4083 Ro-Johans hus vid Skarhallen. I bakgrunden Ljungkullen, i förgrunden syns Johans kraftiga gestalt. Till höger om honom står sonen Gustav. Vid väggen sitter dottern Josefina med sin son John i famnen.