Bild 4051 Branden 1893. Fabriksbyggnaderna är nedbrunna men kontoret
i förgrunden skonades.