Bild 4060 Vattenfallet vid Ström 1904. Till vänster Inlands fabriker, byggnaden med den rykande skorstenen i mitten på kortet är Bodens tegelbruk, till
höger Haegers pappersbruk.