Bild 4074 Kanalen ovanför Ströms sluss. På andra sidan älven en del av Lilla Edets bebyggelse och Lilla Edets Pappersbruk