Bild 4052 Branden 1893. Byggnaden ar utblåst men skorstenarnas siluetter finns kvar