Bild 4063 Pappersbruket i mitten och till vänster ser vi den nya regleringsdammen
som byggdes för att höja vattennivan i älven, detta för att kunna slopa slussen i Åkersström. Till höger ser vi det höga huset Norra Roten 25, där bland andra Bryngel med familj bodde.