Bild 4091 Även detta kort är från vedgården vid Skarhallen, vi ser hur dom bär på
massakubbama. I bakgrunden ser vi Fålls fastighet och Kalvhagen på andra sidan älven.