Bild 2068 År 1976 köpte NCB Edet Bruk och här ser vi VD:n Gunnar Hedlund intervjuas av Sven Hall och övriga journalister i bakgrunden ser vi Lars Barkman.