Bild 2069 Från v Anders Linde, Gunnar Hedlund, Stig Larsson, Winschor Linghouse, Lars Barkman på väg in genom porten till Edet Bruk.