Bild 2227 Ångbåten Urban Hjärne vid brukets lastbrygga